Din El & Automations Partner

PowerMAtech  är ett företag som grundades 2012 av 2 kollegor. Vi drar nytta av varandras styrkor och levererar på så vis mervärde till våra kunder. Vi siktar på att nätverka inom alla områdena Process , Maskin samt Automation och på så sätt expandera i en lämplig fart samtidigt som vi kan värna om kunderna krav och önskemål.

Vi är erfarna konsulter med specialistkompetens inom Elautomatisering så som programmering , konstruktion , maskinvärdes höjande insatser , samt tillgänglighet. Vissa av oss har tyngdpunkten på projektsidan  och vissa på utvecklingssidan , men gemensamt är att alla har en djup teknisk kompetens och har erfarenhet av både programmering och har sitt arbete som hobby.

Vi är specialister på maskin avhjälpning och har över 10 års erfarehet av ledning inom underhålls sektorn , vilket vi utgör en mycket bra partner inom ökad maskin tillgänglighet , TAK  mätning mm.

Vi har väl utvecklar förståelse för reningsteknik inom avlopp / vatten .

Vi jobbar i den CAD-miljö som kunden kräver , detsamma gäller programmering, där vi hanterar och har erfarenhet av de större systemleverantörerna med tillhörande paneler. Vi innehar allmän el behörighet och utför installation inom området via vårt nätverk.